Şâd Ol İy Yanagı Gül Kâmeti Şimşâd Şâd

Şâd ol iy yañagı gül kâmeti şimşâd şâd
Dâd it halka ki virmez gerdiş-i bî-dâd dâd

Ömr bâgın bâœe-i gül-reng-ile âbâd kıl
Kim gül-istânı kılıp-durur bihişt-âbâd bâd

İmin otur bâg içinde nâle-i kumrı işit
Mihnet-i devr-i kamerden itmegil feryâd yâd

Nev nev açıldı güller nukl döküp reng reng
Bâœe nûş it bâda virme öri her-çi bâd bâd

Fitne olmış gözüñe nergis zihî sâhib-nazar
Bende olmış serv boyuña zihi âzâd zâd

İtmesün senden bizi bu dehr-i beœ-girdar dûr
Kılmasun bizden seni bu çarh-ı bî-bünyâd yâd

Ahmedînüñ kanın içer dem-be-dem zâlim gözüñ
Zulmı elinden anuñ iy şâh-ı âdil dâd dâd

Şâd Ol İy Yanagı Gül Kâmeti Şimşâd Şâd Şiiri'nin tüm telif hakları şairin kendisine veya temsilcilerine ait olduğunu belirtmek isteriz.
Bilgi - Bu şiir hakkında henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu

Jean Cocteau Şairine Ait Diğer Şiirler

Diler Sana Ki Cân-ıla Çâker Ola Şeker

Diler saña ki cân-ıla çâker ola şeker Pes dudaguña nice ber-a-ber ola şekerCânın mezâda kodı lebüñden senüñ meger Yâkût ...
Devamını Oku

Musiki

Boynundan koparıp hiddetli elin, Mermerler üstüne attığı inci, Sonra birden coşar sesi her telin, Ruha damla damla akan ...
Devamını Oku

Matla-ı Nûr Oldı Yarun Yüzi Şöyle Ki Âfitâb

Matla-ı nûr oldı yaruñ yüzi şöyle ki âfitâb Hûb matladur kim eydür buña Bismi’llah cevâbGözlerümdedür hayâli kâmetüñüñ l...
Devamını Oku