Matla-ı Nûr Oldı Yarun Yüzi Şöyle Ki Âfitâb

Matla-ı nûr oldı yaruñ yüzi şöyle ki âfitâb
Hûb matladur kim eydür buña Bismi’llah cevâb

Gözlerümdedür hayâli kâmetüñüñ lâ-cirem
Yiri servüñ çeşme-i ruşen olur yâ cû-yı âb

Gönlümi saçuñda bulam gösterürseñ yüzüñi
Kim bulınur gicede yiten çıhıcah mâh-tâb

Agzuñı gonca sanurdum göricek ol noktada
Teng-durur tengsüz vallahü alem bi’s-savâb

Dâyimâ ışkun benüm göñlümde dutmışdur makâm
Genç ol yirde bulınur kim ola ol yir harâb

Dilerem kim varlıgumı yoluña terk eyleyem
Birlik anda olur ki götrile ara yirden hicâb

Ahmedi lalüñde ne gûher nihândur dir-iken
Sözi odından eridi su bigi dürr-i hoş-âb

Matla-ı Nûr Oldı Yarun Yüzi Şöyle Ki Âfitâb Şiiri'nin tüm telif hakları şairin kendisine veya temsilcilerine ait olduğunu belirtmek isteriz.
Bilgi - Bu şiir hakkında henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu

Jean Cocteau Şairine Ait Diğer Şiirler

Diler Sana Ki Cân-ıla Çâker Ola Şeker

Diler saña ki cân-ıla çâker ola şeker Pes dudaguña nice ber-a-ber ola şekerCânın mezâda kodı lebüñden senüñ meger Yâkût ...
Devamını Oku

Musiki

Boynundan koparıp hiddetli elin, Mermerler üstüne attığı inci, Sonra birden coşar sesi her telin, Ruha damla damla akan ...
Devamını Oku

Şâd Ol İy Yanagı Gül Kâmeti Şimşâd Şâd

Şâd ol iy yañagı gül kâmeti şimşâd şâd Dâd it halka ki virmez gerdiş-i bî-dâd dâdÖmr bâgın bâœe-i gül-reng-ile âbâd kıl ...
Devamını Oku