Agah

Agah
Agah şairine ait toplam 576 şiir kayıtlarımızda bulunuyor.

Agah Şiirleri

Âgâz-ı Gazeliyyât 237

Rind-i sâfî-meşreb isen ‘âlemi meyhâne bil Gerdiş-i leyl ü nehârı gerdiş-i peymâne bil İtme ebnâ-yı zamândan ni‘met-i el...
Devamını Oku

Âgâz-ı Gazeliyyât 10

Devr itdi menzilüm suhan-ı hem-nefes bana Gul-ı reh oldı nagme-i bâng-ı ceres bana Gülzâr-ı dilde bülbül-i dem-beste ola...
Devamını Oku

Âgâz-ı Gazeliyyât 160

İ‘tibâr-ı halkdan bîgâne olmışlardanuz Çok zamân ‘ankâ ile hemhâne olmışlardanuz Kayd-ı zülf-i yârdan mümkün midür olmak...
Devamını Oku

Âgâz-ı Gazeliyyât 84

Zevk-ı gamun ki sîne-i bî-kîneden kaçar Bir şûhdur ki ‘âşık-ı dîrîneden kaçar Hurşîd-i câm-ı bâde ile hem-nişîn olan Tâ ...
Devamını Oku

Beddua

Ufuklara doğru baktıkça Ve enginlere yaklaştıkça Beyaz bembeyaz bulutların Köpük köpük dalgalarla Kucaklaştığını-sarıldı...
Devamını Oku

Görünmek Ve Görünmemek

Dünyaya gelişte, İlk nefeste Çığlık..Dünyayı terkedişte, Son nefeste Sükût..İkisinin arasında; Bir yığın Hayal, keder Se...
Devamını Oku

Âgâz-ı Gazeliyyât 207

Bir nihâl-i nâz-ı kaddün gibi bâg-ı dilde yok Her gülün zevk-ı temâşâsı dimâg-ı dilde yok Tîre olmaz cebhe-i hurşîd mevc...
Devamını Oku

Âgâz-ı Gazeliyyât 203

Yârun degülem devr-i temâşâsına lâyık Mümkin mi olam gayrî temennâsına lâyık Çokdan bilürem dâm-ı ser-i zülfi tehîdür İs...
Devamını Oku

İstanbul'dan Uzakta

Durdurabiliyor musun zamanı, En güzel anında o bitmeyen öpüşlerde; Yaşatabiliyor musun unutulmayanı, Yürekten bakan o ta...
Devamını Oku

İlk Aşk Ve Sonrası

Bir başka yolun yolcusu Olmak üzereyken; Bir başka yoldan gelen Hafif rüzgârlar ürpertti tenimizi..Şimdi o da başka yoll...
Devamını Oku

Âgâz-ı Gazeliyyât 72

Agyâr ile o âfet-i cân gitmek üzredür Dilden hayâl gibi nihân gitmek üzredür Bir gonçe kalmış idi bisât-ı çemende hayf M...
Devamını Oku

Toprak

-I-Hem sana tapmak, Hem de seni yumruklamak Geliyor içimden.. Doyurmuşsun, doyurabildiğine, Yaşatmışsın, yaşatabildiğine...
Devamını Oku