Jean Cocteau

Jean Cocteau
Jean Cocteau şairine ait toplam 333 şiir kayıtlarımızda bulunuyor.

Jean Cocteau Şiirleri

Diler Sana Ki Cân-ıla Çâker Ola Şeker

Diler saña ki cân-ıla çâker ola şeker Pes dudaguña nice ber-a-ber ola şekerCânın mezâda kodı lebüñden senüñ meger Yâkût ...
Devamını Oku

Musiki

Boynundan koparıp hiddetli elin, Mermerler üstüne attığı inci, Sonra birden coşar sesi her telin, Ruha damla damla akan ...
Devamını Oku

Matla-ı Nûr Oldı Yarun Yüzi Şöyle Ki Âfitâb

Matla-ı nûr oldı yaruñ yüzi şöyle ki âfitâb Hûb matladur kim eydür buña Bismi’llah cevâbGözlerümdedür hayâli kâmetüñüñ l...
Devamını Oku

Şâd Ol İy Yanagı Gül Kâmeti Şimşâd Şâd

Şâd ol iy yañagı gül kâmeti şimşâd şâd Dâd it halka ki virmez gerdiş-i bî-dâd dâdÖmr bâgın bâœe-i gül-reng-ile âbâd kıl ...
Devamını Oku

Gül Yüzden Ol Nikâb Ki Müşgîn-durur Gider

Gül yüzden ol nikâb ki müşgîn-durur gider Kim ol yüze nazar idenüñ gussası giderAy-ıla gün yüzüñden ider nûrı iktisâb Pe...
Devamını Oku

Cîm-i Zülfünle Gözündür Câna Zâd

Cîm-i zülfünle gözündür câna zâd İy elif-kad kâf hâ yâ ayn sâdÂferînle saña cânlardur mürîd Ki âferînişden kamu sensin m...
Devamını Oku

Fettân Saçun Selâsili Müşgîn Degül Midür

Fettân saçuñ selâsili müşgîn degül midür Dîvâne olmayan aña miskîn degül midürHer kanda kim safâsı irişe cemâlüñüñ Ol yi...
Devamını Oku

Dahı Düzülmemişdi Şehâ Meclis-i Elest

Dahı düzülmemişdi şehâ Meclis-i Elest Kim itmiş-idi cânumı ışkuñ şarâbı mestNakl olmadın hitâb-ı “enâ Hâliku’l-ineb” Lal...
Devamını Oku

Tabiat Odam

Severim kırlarda ben yaşamayı, On iki ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, Bütün süsünü.İstemem başımın üzerinde dam, Ta...
Devamını Oku

Ah

Beni koydukları zaman toprağa, Başında bembeyaz sarık, bir hoca, Yabancılar gider gitmez uzağa, Yaslansın çömelip orda a...
Devamını Oku

Her Ki İre Yâr İşigine Bahtı Saîd Ola

Her ki ire yâr işigine bahtı saîd ola Yârı görene her ne gün olursa îd olaYâruñ ayagı topragını getüren ele Başına tâc e...
Devamını Oku

Eğer Birgün Ölürsem

Eğer bir gün ölürsem gençliğime doymadan Kumral başımı senin dizlerine koymadan Eğer bir gün sönerse gözlerimin ateşi Pa...
Devamını Oku