Niyazi Akıncıoğlu

Niyazi Akıncıoğlu
Niyazi Akıncıoğlu şairine ait toplam 77 şiir kayıtlarımızda bulunuyor.

Niyazi Akıncıoğlu Şiirleri

Mende Mecnûn'dan Füzûn Aşıklık İsti'dâdı Var

Mende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var Âşık-i sâdık menem Mecnûn'un ancak adı varN'ola kan tökmekde mâhir ola çeşm...
Devamını Oku

Sevgi

Nasıl söylesem bilmem, Ve anlatsam ne ile? Bu öyle bir duygu ki Gelmez kaleme, dile... Sen varsın bakışımda, Her nefes a...
Devamını Oku

İçlenme

Dün; hatırımda değil belki geçen gün turnalar geçti de bir garip oldum.Soyunuverdi gönlüm, yılları bir bir, söğüt dalı a...
Devamını Oku

Leylâ Vü Mecnûn 401-500

Müşkil işe düşmişem meded kıl Mey hırziyle belâmı red kılHall eyleye gör bu müşkilâtı Kemm etme kulundan iltifâtıBir gün...
Devamını Oku

Neyiz

Tarife kalkma bizi; Ne şuyuz, ne de buyuz Adem denen denizi Arayan birer suyuz Döner, kıvrılır fakat Daire olmaz bu hat ...
Devamını Oku

Vefa Her Kimseden Kim İstedim Ondan Cefa Gördüm

Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm Kimi kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördümKime kim derdimi izhar kıldı...
Devamını Oku

Hatıra

Geçsin günler, haftalar, Aylar, mevsimler, yıllar... Zaman sanki bir rüzgar Ve bir su gibi aksın... Sen gözlerimde bir r...
Devamını Oku

Beni Candan Usandırdı

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mıKamu bîmârına cânân deva-yı d...
Devamını Oku

Leylâ Vü Mecnûn 801-900

Olmışdı gül ile sebze-i ter Firûze-fürûz ü la‘l-perverBir niçe musâhib-i vefâ-dâr Mecnûn-ı şikesteni görüp zârHer yan de...
Devamını Oku

Leylâ Vü Mecnûn 1-100

Bu Hazret-i İzzetden izhâr-ı hamd ile istimdâd-ı husûl-i metâlibdür ve Âsâr-ı şükr ile istid’â-yı setr-i MeâyibdürElhamd...
Devamını Oku

Su Kasidesi (Manzum Düzenleme)

Saçma ey göz, gözyaşımdan gönlümdeki ateşe su Çünki bu denli tutuşan ateşe olmaz çâre suBu renk gök kubbenin rengi mi bi...
Devamını Oku

Yâ Rab Bela-yı Aşk İle Kıl Âşîna Beni

Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beniAz eyleme inayetini ehl-i dertten Yani ki ço...
Devamını Oku